Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
  Kasvupaikkakuvia   Kuvasivu  
Sammallajit Etusivu
 

 


 

 


Ravinteinen suo Puutikkalan Kolmiseinänvuoren läheltä on harvinaisuus Luopioisissa. Täällä kasvoi mm. heterahkasammal, lettorahkasammal, kiiltolehväsammal ja kilpilehväsammal.

 
Lammenreunusnevaa Puutikkalan Kurkijärven rannasta. Järviruo'on alta löytyy ainakin rusorahkasammal ja ruskorahkasammal, mutta myös pienemmät silmäkerihmasammal ja nevaruoppasammal.

 
Luhtainen suo on säilynyt kuin ihmeen kaupalla luonnontilaisena. Tällainen saattaa olla oikea aarreaitta: monia rahkasammalia, korpikarhunsammal, rämekynsisammal ja lisäksi pieniä maksasammlia.

 

   
 


Kuohijoen kalkkikallio on oma maailmansa: kaikki kolme ruostesammalta, kielikellosammal, kalkkikahtaissammal ja monet muut Natura 2000:n suojaamina.


 
Salminkallion kylkeä Vankoniemellä. Täällä on monia hienouksia: kiilto-omenasammal, runkokarvesammal, kalliohiippasammal, oravisammal ja rantasiipisammal.

 
Karu kalliojyrkänne Puutikkalan ja Koivulahden väliseltä metsäalueelta. Kalliolta voisi löytää seinäsammalta, kerrossammalta, varvikonrahkaa, metsäpykäsammalta, kangaskarhunsammalta.

 

   
 


Karu hiekkakuoppa Laipassa ylläpitää sekin sammalkasvua. Täältä voi löytää mm. hietikkotierasammalen, karvakarhunsammalen ja törmähiekkasammalen.


 


Vanhat rakenteet (Salimäki) ovat rikkaita sammalpaikkoja. Sementtipohjalta voi löytää rauniopaasisammalen, ketopartasammalen, kalvashiippasammalen, tumpurasammalia ja punatyvisammalta.

 
Lahokanto ja palopaikka (Haisjärvi Laipassa) ovat mielenkiintoisia kasvipaikkoja. Sammalista voi löytää kerkkäkynsisammalen, nuotiosammalen, lahosammalen tai laholimisammalen.

     
 


Karu lähde Aitoon Häyläsuolla, mutta ei sammalten suhteen. Täältä voi löytää seuraavia sammalia: purokaltiosammal, kampasammal, kantoliuskasammal, purosuikerosammal ja nauhasammal.


 

Kurkisuolta on löytynyt ainakin kahdeksantoista erilaista rahkasammallajia ja yli kolmekymmentä muuta sammalta. Toistaiseksi ei mitään suuria harvinaisuuksia ole kuitenkaan löytynyt.

 

Puutarhojen sammalet kulkeutuvat ihmisen mukana, siksi voi löytyä harvinaisuuksiakin. Keuhkosammal levittäytyy rikaksi asti, muita ovat päärynäsammal, niittyliekosammal ja metsälehväsammal.


     
 

Puron koski kätkee kuohuihinsa oman sammalmaailmansa. Täältä voisi löytää koskikoukkusammalen, koukkupurosammalen, ison- ja virtanäkinsammalen sekä purokinnassammalen.


 


Rautajärven kartanon perinnehaka, jonka sammallajisto on vielä tutkimatta, mutta on todennäköisesti rikas, mm. ahosuikerosammal, lehtohaivensammal, niittyliekosammal, ketopartasammal.

 

Kiven pinnalla on omat sammalensa sen mukaan, missä kivi sijaitsee. Tämän pihakiven päältä ja läheltä löytyvät harmosammal, kivitierasammal, kivikynsisammal, nuokkukivisammal, niittyhavusammal ja kalliokarstasammal.