Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
 

Natura

Lehtojensuojeluohjelma

 

Soidensuojeluohjelma

Rantojensuojeluohjelma

 

Kallioidensuojeluohjelma

Perinnemaisemat ............ Rauhoitukset

 

Lehtojensuojeluohjelma

Valtakunnallinen lehtojensuojelun komiteamietintö julkaistiin vuonna 1988 (Alapassi, M. & Alanen, A. 1988).
Luopioisten alueelta löytyy kaksi valtakunnallisesti arvokasta lehtoaluetta:


Kuohijoen kalkkilehto (ks. myös Natura-sivu)


Kuohijoen kalkkilehto on kasvistollisesti hyvin arvokas alue (Kuitunen, T. 1982, 1983, 1987, 1998). Pitkäaikainen seuranta on osoittanut lehdon kasviston selvät muutokset. 1980-luvun ojitus oli alueelle hyvin tuhoisa eikä ojien tukkiminen 2000-luvulla ole ainakaan vielä asiaa kovin paljon korjannut.

Kasvi / tarkastusaika 1982 1987 1997 2008
Vaahtera x x x x
Laskospoimulehti x x x
Tylppähammaspoimulehti x x
Mäkikaura x
Mäkilehtoluste x x x x
Purolitukka x x x x
Sormisara x x x x
Äimäsara x
Keltasara x
Hirssisara x x x
Kaislasara x x x x
Luhtasara x
Haurasloikko x x x x
Näsiä x x x x
Koiranvehnä x x x x
Haisukurjenpolvi x x x x
Ahokirkiruoho x
Sinivuokko x x x x
Metsämaarianheinä x x
Humala x x x x
Lehtopalsami x x
Soikkokaksikko x x x  
Lehtokuusama x x x x
Sääskenvalkku x x x
Lehtotesma x x x x
Vilukko x x
Luhtakuusio x x x
Lehtosinilatva x x x x
Lehtoimikkä x x x x
Herukat x x x x
Lehtopähkämö x x x x
Lehmus x x x x
Niittykullero x x x x
Koiranheisi x x x x
Lehto-orvokki x x x x
Kaiheorvokki x x x x


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niittykullero kuvattuna Kuohijoen kalkkilehdosta.

 

Taulukosta näkyy, että arvokkaimmat kasvit (sääskenvalkku, suovilukko, äimäsara, kirkiruoho ja mäkikaura) ovat hävinneet. Toisaalta yleisemmät lehtokasvit (orvokit, imikkä ja sinivuokko) ovat lisääntyneet. Soikkokaksikko palasi takaisin, sillä se löydettiin uudelleen kesällä 2009. Harvinaiset poimulehdet ovat tuhoutuneet varjostuksen ja/tai kuivumisen vuoksi.

Lehdon hoidoksi on ehdotettu suurten kuusten poistoa. Myös ojien täytön seuraamuksia on tarkkailtava. Veden pinnan nousu ojitetulla suolla voisi tuoda vielä ainakin luhtalajit takaisin alueelle.

Sarkasen harjulehto


Sarkasen harjulehto on kooltaan noin 4 ha ja sijaitsee Harjunsalmen harjuselänteen ylärinteellä lähellä Sarkasen taloa. Lehdon kasvillisuus vaihtelee kuivan lehdon kasveista tuoreen lehdon kasveihin, joista näkyvimmät ovat:

Puukerros Pensaskerros Kenttäkerros

lehmus, kuusi, hieskoivu, haapa, mänty

 

puuntaimet, viinimarjat, taikinanmarja, näsiä, lehtokuusama

mustakonnanmarja, kielo, sinivuokko, lehtoimikkä, mäkilehtoluste, lehto-orvokki


Hoitotoimiksi harjulehtoon suositellaan lehmuksen kasvua suosivana toimenpiteenä muiden varjostavien puiden poistoa.

Alueen puusto on vanhaa ja tyypillistä komealle harjulehdolle. Lehto muodostaa hienon kokonaisuuden Sarkasen talon vanhan perinnemaiseman kanssa.

 

Muut arvokkaat lehdot

Luopioisten alueelta löytyvät seuraavat arvokkaat lehtoalueet.

Maakunnalliset Paikalliset

Palorannan lehmuslehto
Haikanvuoren lehdot
Ali-Ansiojärven purolehto
Puutikkalan lehto
Kortteenpohjan lehdot
Iso-Vekunan lehto

Tuuliosoja, Evinsalo,
Tervaniemi, Vahlajärven laskuoja,
Koivulahti, Myllyojan purolehto,
Hirvijärven purolehto,
Paavolan lehmusmäki,
Lähdeahon purolehto,
Nuuttilan haka


Nämä lehtoalueet on mainittu komiteamietinnössä ja niistä on suojeltu tähän mennessä lehmuslehdot.

Metsähakkuusuunnitelmissa kohteet on otettava huomioon, mutta siitä huolimatta joidenkin osalta metsänhoidolliset toimenpiteet ovat jo osittain köyhdyttäneet alueita tai suojeltu lehmusalue on jäänyt aiottua pienemmäksi.

Mäkilehtoluste kuvattuna Myllyojan purolehdosta Padankoskelta.