Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Isotihkusammal
(Oncophorus sinensis)
DD
  Lajisivulle Etusivulle Ohjeet ja selitteet Päivitys: 13.1.2023
 
 

 

Oncophorus elongatus

 
   
 
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Isotihkusammal kuuluu kärpänsammalten (Rhabdoweisiaceae) heimoon. Suomessa tavataan suvusta viisi lajia. Versot pystyt. Lehden tyviosa tuppimainen, lehti kapenee jyrkästi hyvin ohueksi, siirottavaksi kärjeksi, reuna tasainen. Lehden tyven solut pitkiä ja kapeita (kuva 3). Itiöpesäkkeet yleisiä, pitkäperäisiä.

Koko: Pienikokoinen sammal, joka muodostaa kasvupaikalleen yhtenäisiä kasvustoja. Lehsen koko on 2,5-6,4 x 0,4-1,2 mm.

Kasvupaikka: Lahopuulla, valuvesikallioilla ja rannoilla.

Levinneisyys: Koko maassa (Tunnetaan vielä puutteellisesti).

Muuta: Suku on taksonomisesti jaettu uudelleen vasta hiljattain, joten lajien yleisyys ja runsaus vaatii lisätutkimusta.
Vanha nimi Oncophorus wahlenbergii var. elongatus ja O. elongatus

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Pikkutihkusammal kuuluu lehtisammaliin ja on Luopioisissa todennäköisesti melko yleinen.

Sammalta olen tavannut seuraavasti: Kuohijoen Sahaojan purolaaksosta sahan yläpuolelta poikittaiselta kaatuneelta puulta, jonka päällä sammalta kasvoi jokseenkin runsaasti, Padankoksen Myllylästä vastaavalta paikalta pienen puron yli kaatuneilta lahopuilta. Samanlaisilla lahopuukasvupaikoilla sammalta olen tavannut myös Padankosken muiden purojen varsilta. Uuden taksonomian vuoksi vielä on varmentamatta joitakin kasvupaikkoja. Osa kasvustoista saattaa olla pikkutihkusammalta.

Kuva 1 on otettu Padankosken Sipilänojalta ja kuvat 3 ja 4 Seitsemisestä kerätystä näytteestä.

Maastotuntomerkki: Kasvupaikka, pitkä itiöperä, neulamaiset tupekkaat lehdet. Erotettavissa pikkutihkusammalesta vain mikroskoopilla..

Vertaa seuraaviin

Törrökarvasammal
Ojanukkasammal
Pikkutihkusammal

 
    Oncophorus elongatus   Oncophorus elongatus