Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Pikkutihkusammal
(Oncophorus wahlenbergii)
LC*
  Lajisivulle Etusivulle Ohjeet ja selitteet Päivitys: 5.12.2018
 
 

 

oncophorus wahlenbergii

 
   
 
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Pikkutihkusammal kuuluu kärpänsammalten (Rhabdoweisiaceae) heimoon. Suomessa tavataan suvusta viisi lajia. Versot pystyt. Lehden tyviosa tuppimainen, lehti kapenee jyrkästi hyvin ohueksi, siirottavaksi kärjeksi, reuna tasainen. Lehden tyven solut lyhyitä ja kapeita. Itiöpesäkkeet yleisiä, pitkäperäisiä.

Koko: Pienikokoinen sammal, joka muodostaa kasvupaikalleen yhtenäisiä kasvustoja.

Kasvupaikka: Lahopuulla rannoilla, purojen varsilla, tulvamailla, pohjoisessa myös maalla.

Levinneisyys: Koko maassa, pohjoisessa yleinen, etelässä paikoittainen.

Muuta: Suku on taksonomisesti jaettu uudelleen vasta hiljattain, joten lajien yleisyys ja runsaus vaatii lisätutkimusta.

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Pikkutihkusammal kuuluu lehtisammaliin ja on Luopioisissa melko yleinen.

Sammalta olen tavannut seuraavasti: Kuohijoen Sahaojan purolaaksosta sahan yläpuolelta poikittaiselta kaatuneelta puulta, jonka päällä sammalta kasvoi jokseenkin runsaasti, Padankoksen Myllylästä vastaavalta paikalta pienen puron yli kaatuneilta lahopuilta. Samanlaisilla lahopuukasvupaikoilla sammalta olen tavannut myös Padankosken muiden purojen varsilta. Uuden taksonomian vuoksi vielä on varmentamatta joitakin kasvupaikkoja. Osa kasvustoista on isotihkusammalta.

Kuvat otettu Kuohijoen Sahaojan kasvupaikalta. Kuvassa myös mm. lehväsammalia.

Maastotuntomerkki: Kasvupaikka, pitkä itiöperä, neulamaiset tupekkaat lehdet. Erotettavissa isotihkusammalesta vain mikroskoopilla..

Vertaa seuraaviin

Törrökarvasammal
Ojanukkasammal
Isotihkusammal

 
    oncophorus wahlenbergii