Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Ketonoidanlukko
(Botrychium lunaria)
NT
RT
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 3.4.2021
 
 

 

botrychium lunaria

Vertaa Ahonoidanlukko  
   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Ketonoidanlukko on monivuotinen sanikkainen, jonka maavarresta nousee yksi lehti. Se jakaantuu puolivälistä itiöpesäkkeksi ja vihreäksi kiiltäväksi viuhkamaisista lehdyköistä muodostuneeksi lavaksi.

Koko: 5 - 25 cm

Kasvupaikka: Kalliokedot, kosteat niityt, pengermät.

Levinneisyys: Harvinaisena koko maassa.

Mikrosienet:

Muuta: Voimakkaasti vähentynyt.

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Noidanlukot ovat taantuneet voimakkasti karjatalouden vähennyttyä. Näin tälläkin alueella.

Kasvin vaikean havainnoinnin vuoksi noidanlukkoja voisi löytyä enemmänkin, jos sitä osattaisiin etsiä sopivilta paikoilta ja tarpeeksi tarkkaan.

Padankosken kaksi kasvupaikkaa ovat 80-luvun alusta ja nykyään tuhoutuneet umpeenkasvun seurauksena. Rautajärven kasvupaikka on kartanon vasikkahaassa ja säilynee niin kauan kuin vasikat laiduntavat aluetta.

Nykyisiä, tunnettuja kasvupaikkoja tulisi hoitaa.

Kirjallisuustiedot

- Alén, H. 2001: Kasvihavaintoja Kaakkois-Pirkanmaalta ja vähän muualtakin. - Talvikki 25: 4-11.
- Alén, H. 2007: Kasvihavaintoja Luopioisista (EH) kesällä 2006. - Talvikki 31: 9-11.
- Häyhä, T. 2003: Uhanalaiset kasvit Kanta-Hämeessä. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 306. Hämeen ympäristökeskus. 129s.
- Vauhkonen, M. 2003: Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 326. Hämeen ympäristökeskus. 98s.

 

 
    botrychium lunaria