Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
  Suojelu      
  Lajisivulle Määrityskaava Ohjeet
    Päivitys: 18.3.2019  
 
Uhanalaisuus

Uhanalaisluokat ja lajimäärät ovat viimeisimmän selvityksen pohjalta. Alueellinen uhanalaisuusselvitys (RT) koskee vain vyöhykettä PIR2a, johon Luopioisten alue kuuluu. Tämä selvitys on tekemättä. Vertailun vuoksi myös edellinen vuoden 2010 tulos.

Luokat 2010 2019
RE
Hävinnyt
38 47
CR
Äärimm. uhanalainen
63 98
EN
Erittäin uhanalainen
81 155
VU
Vaarantunut
124 224
NT
Silmälläpidettävä
201 265
LC
Elinvoimainen
772 756
DD
Puutteell. tunettu
148 399
NE
Arvioimatta jätetty
167 58
Kokonaismäärä 1594 2003

RT
Alueellisesti uhanalaiset

   

Lähde: Hyvärinen, E. ym. 2019

 

 

 
Valtakunnallisesti uhanalaiset

Luopioisista ei ole löydetty CR- eikä EN-ryhmiin kuuluvia eikä myöskään jo hävinneitä (RE) jäkälälajeja.

Sen sijaan on löydetty viisi vaarantunutta (VU) jäkälälajia:

Kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculata
Sinikesijäkälä Leptogium cyanescens
Ruskoneulajäkälä Chaenotheca phaeocephala
Takkuhankajäkälä Evernia divaricata
Nukkamunuaisjäkälä Nephroma resupinatum

Silmälläpidettäviä lajeja (NT) onkin sitten enemmän:

Korpiluppo Alectoria sarmentosa
Samettikesijäkälä Leptogium saturninum
Raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Silomunuaisjäkälä Nephroma bellum
Norjantorvijäkälä Cladonia norvegica
Varjonahkajäkälä Peltigera collina
Nappinahkajäkälä

Peltigera horizontalis

Anturanahkajäkälä Peltigera malacea
Kastanjasuomujäkälä Carbonicola myrmecina
Sammallimijäkälä Protopannaria pezizioides
Palosuomujäkälä Carbonicola anthracophila
Suohirvenjäkälä Cetrariella delisei
Kuusenkirppujäkälä Opegrapha vulgata
Karstajäkälä Parmeliella triptophylla
Kelmunahkajäkälä Peltigera membranacea

Uhanalaisuuteen vaikuttaa alueella etenkin metsänhoito. Jäkälät katoavat vanhojen metsien tuhoutuessa ja ympäristön muuttuessa. Ilmansaasteet ovat vähentyneet, joten niiden vaikutuksesta vähentyneet lajit ovat toipumassa, mutta monet lajit ovat edelleen uhanalaisia (esim. naavat).
Jäkälien suojelutilanne on Etelä-Suomessa heikko. Varmaankin se on yksi syy siihen, että juuri Etelä-Suomessa on runsaasti uhanalaisia jäkäliä.

 
Alueellisesti uhanalaiset

Viimeisin valtakunnallinen uhanalaisselvitys ns. punainen kirja lajiluetteloineen ilmestyi 8.3.2019. Alueelliset selvitykset ovat kesken.

Luopioisista on löydetty alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja vuoden 2001 selvityksen mukaan tähän mennessä seuraavasti:

Isorustojäkälä Ramalina fraxinea
Jauhepaisukarve Hypogymnia farinacea
Kuhmujäkälä Lasallia pustulata
Raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Pohjankorvajäkälä Nephroma arcticum
 

Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria)