Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 
 
 
 
  Suojelu      
  Lajisivulle Määrityskaava Ohjeet
    Päivitys: 27.12.2015  
 
Uhanalaisuus

Uhanalaisluokat ja lajimäärät ovat viimeisimmän selvityksen pohjalta. Alueellinen uhanalaisuusselvitys (RT) koskee vain vyöhykettä PIR2a, johon Luopioisten alue kuuluu. Tämä selvitys on kesken.

Luokat Koko maa PIR2a
RE
Hävinnyt
38  
CR
Äärimm. uhanalainen
63  
EN
Erittäin uhanalainen
81  
VU
Vaarantunut
124  
NT
Silmälläpidettävä
201  
LC
Elinvoimainen
772  
DD
Puutteell. tunettu
148  
NE
Arvioimatta jätetty
167  
Kokonaismäärä 1594  

RT
Alueellisesti uhanalaiset

   

Lähde: Rassi ym. 2010

 

 

 
Valtakunnallisesti uhanalaiset

Luopioisista ei ole löydetty CR- eikä EN-ryhmiin kuuluvia eikä myöskään jo hävinneitä (RE) jäkälälajeja.

Sen sijaan on löydetty kolme vaarantunutta (VU) jäkälälajia:

Kalliokeuhkojäkälä Lobaria scrobiculats
Sinikesijäkälä Leptogium cyanescens
Ruskoneulajäkälä Chaenotheca phaeocephala

Silmälläpidettäviä lajeja (NT) onkin sitten enemmän:

Korpiluppo Alectoria sarmentosa
Samettikesijäkälä Leptogium saturninum
Raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Silomunuaisjäkälä Nephroma bellum
Norjantorvijäkälä Cladonia norvegica
Nukkamunuaisjäkälä Nephroma resupinatum
Varjonahkajäkälä Peltigera collina
Nappinahkajäkälä

Peltigera horizontalis

Anturanahkajäkälä Peltigera malacea
Kastanjasuomujäkälä Carbonicola myrmecina
Sammallimijäkälä Protopannaria pezizioides
Palosuomujäkälä Carbonicola anthracophila
Suohirvenjäkälä Cetrariella delisei

Uhanalaisuuteen vaikuttaa alueella etenkin metsänhoito. Jäkälät katoavat vanhojen metsien tuhoutuessa ja ympäristön muuttuessa. Ilmansaasteet ovat vähentyneet, joten niiden vaikutuksesta vähentyneet lajit ovat toipumassa, mutta monet lajit ovat edelleen uhanalaisia (esim. naavat).
Jäkälien suojelutilanne on Etelä-Suomessa heikko. Varmaankin se on yksi syy siihen, että juuri Etelä-Suomessa on runsaasti uhanalaisia jäkäliä.

 
Alueellisesti uhanalaiset

Viimeisin valtakunnallinen uhanalaisselvitys ns. punainen kirja lajiluetteloineen ilmestyi 1.12.2010. Alueelliset selvitykset ovat kesken.

Luopioisista on löydetty alueellisesti uhanalaisia (RT) lajeja vuoden 2001 selvityksen mukaan tähän mennessä seuraavasti:

Isorustojäkälä Ramalina fraxinea
Ryynihyytelöjäkälä Lathagrium fuscovirens
Jauhepaisukarve Hypogymnia farinacea
Kuhmujäkälä Lasallia pustulata
Raidankeuhkojäkälä Lobaria pulmonaria
Pohjankorvajäkälä Nephroma arcticum
Haavankermajäkälä Ochrolechia pallescens
 

Raidankeuhkojäkälä (Lobaria pulmonaria)