Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Suopunakämmekkä
(Dactylorhiza incarnata)
NT
RT
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 3.4.2021
 
 

 

dactylorhiza incarnata

Vertaa Lapinkämmekkä Maariankämmekkä
   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Punakämmekkä on monivuotinen kämmekkäkasvi, jonka juurimukulat ovat liuskaiset, varsi ontto ja lehdekäs, lehdet pilkuttomat, tupelliset ja pystyt. Kukinto on tummanpunainen ja tiheä.

Koko: 25 - 50 cm

Kasvupaikka: Ravinteisilla soilla.

Levinneisyys: Harvinainen koko maassa, yleisempi pohjoisessa.

Mikrosienet:

Muuta: Rauhoitettu. Valtakunnallisesti silmälläpidettävä.

Monimuotoinen laji, joka vario kasvupaikkansa suhteen. Risteytyy lisäksi lähilajien maariankämmekän ja kaitakämmekän kanssa ja muodostaa tällöin vaikeasti tunnistettavia yksilöitä ja kasvustoja.

Kasvista on tavattu myös valkoinen muoto (var. ochroleuca) sekä alalaji verikämmekkä (D. incarnata ssp. cruenta), jonka lehdet ovat pilkulliset.

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Punakämmekkää löytyy alueelta Kurkisuolta ja Halisevanjärveltä.

Kurkisuon kasvustot ovat melko laajat ja runsaat suon länsipäässä luhtaisessa nevakorvessa ja ravinteisella nevalla. Kämmeköiden määrä on säilynyt ennallaan vuosikymmenet.

Toinen kasvupaikka oli Aitoon Häyläsuolla. Suon itäpäästä punakämmekkää löydettiin viime vuosisadalla pieneltä alueelta. 2000-luvulla sitä ei enää ole havaittu, mutta koska suo on ollut lähes pysähtyneessä tilassa 80-luvun jälkeen, niin kämmekkä saattaa siellä edelleenkin kasvaa.

Kesällä 2016 punakämmekkää löytyi yllättäen myös Aitoon Halisevänjärven itäpäästä luhtanevalta. Täällä sitä kasvaa noin aarin alalla viitisenkymmentä vartta ja muutamia hajallaan vähän kauempana pääesiintymästä. Kasvi näytti voivan hyvin ja kasvupaikka vaikuttaa vanhalta. On ihme, ettei sitä ole täältä aiemmin ilmoitettu.

Kurkisuolta on löydetty myös punakämmekän ja maariankämmekän välinen risteymä.

Kirjallisuustiedot

- Häyhä, T. 2003: Uhanalaiset kasvit Kanta-Hämeessä. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 306. Hämeen ympäristökeskus. 129s.
- Kuitunen, M. & Kuitunen, T. 1994: Ecological comparison of a threatened and an abundant orchid species (Dactylorhiza incarnata and D. maculata) in Finland. - Aquilo Ser. Bot. 33: 63-68.
- Kuitunen, T. 1983: Eräiden putkilokasvien levinneisyydestä Luopioisten Kurkisuolla. - Talvikki 7: 31-39.
- Kääntönen, M. 2002: Kadonneen etsintöjä – eli kolmen punakämmekkäpopulaation (Dactylorhiza incarnata) vaiheita. - Talvikki 26: 72-74.
- Tampereen seutukaavaliitto 1985: Pirkanmaan uhanalaiset kasvit. Julkaisu B 147. - 47 s.
- Vauhkonen, M. 2003: Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 326. Hämeen ympäristökeskus. 98s.

 
    dactylorhiza incarnata   dactylorhiza incarnata