Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Kasvin suomalainen nimi
(Kasvin tieteellinen nimi)
 
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 1.2.2016
 
 

 

Luokittelu

Nimen perään olen kirjoittanut kirjainlyhenteen kasvin luokittelusta. Isoilla kirjaimilla olen kertonut kasvin valtakunnallisesta uhanalaisluokituksesta ja pienillä kirjaimilla kasvin alueellisesta statuksesta seuraavasti:

EN erittäin uhanalainen   VU vaarantunut
NT silmälläpidettävä   NE arvioimatta jätetty
NA arviointiin soveltumaton   LC elinvoimainen
r viljelyjäänne   e viljelykarkulainen
c viljelty   s satunnainen
h hävinnyt      

Hakutoiminnot

Toiminto on laadittu Google-haun avulla. Haku tapahtuu vain Luopioisten Kasvisto-sivuilta. Blogissa olevat maininnat on toistaiseksi rajattu pois hausta. Parhaan tuloksen saa, jos kirjoittaa kasvin koko nimen, mutta haku toimii myös muulla tavoin, esim. kasvupaikkojen, käsitteiden, tuntomerkkien tms. avulla voi hakuja suorittaa. Määritykseen hakutoiminnoista ei vielä ole riittävää apua.

Kasvin kuva

Kuvat olen ottanut vuosien kuluessa kartoitusretkillä. Kaikki kuvat eivät ole Luopioisista, mutta sellaisia kuvia olen kyllä suosinut. Jatkossa on tarkoitus toimia samalla tavalla.

Monet kuvat on otettu käsivaralta ja se näkyy. En ole pyrkinytkään siihen, että ne olisivat valokuvauksellisesti ensiluokkaisia. Tarkoitus on kuvan avulla saada kasvista oleellinen irti. Monet kuvat ovat laadullisesti huonoja, koska ne on skannattu dioista tai peräti paperikuvasta ja kuvan ottohetkestäkin saattaa olla kulunut jo vuosikymmeniä. Kuvat kuitenkin uusiutuvat vähitellen päivitysten yhteydessä.

Päivityksen yhteydessä olen lisännyt kuvitusta tekstiosioiden alapuolelle. Nämä kuvat on otettu pääasiassa 105 mm makro-objektiivilla ja niissä on pyritty saamaan esiin kukan ja hedelmän rakennetta sekä kukkien värimuotoja. Myös joitakin kasvien epämuodostumia ja sienitauteja on esitelty.

 

 

Levinneisyyskartta

Tässä osiossa on Helsingin kasvimuseon Kastikka-tietokannasta koottu kartta kasvilajin levinneisyydestä alueella.

Tällä hetkellä pisteet ovat vuoden 2014 mukaisesti. Kartat uusiutuvat tarvittaessa.

Merkkien selitykset

Punainen pallo Merkintä 2000 jälkeen
Punertava pallo Merkintä 1980 - 1999 aikana
Sininen pallo Merkintä ennen 1980
Punainen ruutu Merkintä epävarma 2000 jälkeen
Punertava ruutu Merkintä epävarma 1980 - 1999
Sininen ruutu Merkintä epävarma ennen 1980
Ruskea pallo Kunta epävarma 2000 jälkeen
Oranssi pallo Kunta epävarma 1980 - 1999

Monet lajit on tietenkin havaittu myös merkinnän jälkeen, mutta niitä ei ole ilmoitettu uudelleen. Kartalla tummennettu pohja tarkoittaa, että se ruutu on tehty kattavasti, tummentamattomalla on käyty ja merkitty vain osa kasveista muistiin. Alueen laitaruudut on tehty ainoastaan Luopioisten puolelta ja ne ovat siksi vaaleita.

Vertailu

Tässä osiossa on esimerkkejä kasvilajeista, joihin esitellyn lajin voi sekoittaa sen eri kasvuvaiheissa. Monesti kukaton verso muistuttaa hyvinkin erilaista kasvia. Vertailulajit on linkitetty omille sivuilleen. Jos linkkiä ei ole, niin kyseistä lajia ei ole Luopioisista löydetty eikä siitä siis ole esittelyä.

 
   

 

Lajikuvaus

Lajikuvauksessa olen käyttänyt pääasiassa apuna Retkeilykasvion 4. painosta ja Lutukan nuomeroa 2/2005, johon on koottu siihen mennessä tulleet kasvien nimistömuutokset.

Kuvauksissa on paljon kasvitieteellistä nimistöä. Oudot sanat voi katsoa netistä (lehtimuodot , kasvitieteellinen nimistö) tai Retkeilykasviosta.

Tässä ei ole määrityskaavoja eikä lueteltu tarkkoja tuntomerkkejä. Niihin voi tutustua kirjallisuudesta, virtuaaliflorasta tai nettikasviosta. Nämä tähän kootut tuntomerkit ovat sellaisia, joiden avulla itse olen määrittänyt kasveja luonnossa.

Piensienet kohdassa on lueteltuna ne Piensienet, jotka voi löytää tämän kasvin lehdiltä, varsista, juurista, kukilta. Linkitetyistä lajeista on omat sivunsa Piensienet-osiossa.

Kohtaan muuta olen koonnut asioita, jotka saattavat kiinnostaa yksittäisenä tietona kasvilajista.

 

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Tässä osiossa on omia havaintojani kasvien yleisyydestä, runsaudesta ja muutoksista niiden levinneisyyteen tai kasvuun.

Tässä on myös lueteltu kasville Luopioisissa sopivia kasvupaikkoja ja kerrottu, mistä sen löytää. Tarkkoja koordinaatteja kasvin kasvupaikalle en ole antanut suojelullisista syistä.

Olen myös pohtinut jonkin varran kasvin runsaudessa tapahtuneiden muutosten syitä sekä kasvin tulevaisuutta.

Tähän osioon päivitän myös uusien löytöjen tai katoamisten tiedot tulevaisuudessa.

Kirjallisuustiedot

Tässä osiossa on niiden kirjallisuusluettelossa olevien artikkelien tiedot, jotka jollakin tavalla koskevat juuri tätä lajia.