Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Lehtokorte
(Equisetum pratense)
LC
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 1.2.2016
 
 

 

equisetum pratense

Vertaa Metsäkorte Suokorte
  Peltokorte Järvikorte
   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Lehtokorte on monivuotinen sanikkainen, jonka varsi on pysty, karheauurteinen ja ontto, haarat ovat ohuita, tupet ruskeahampaisia ja alin haaranivel on tuppea lyhyempi. Itiötähkällinen verso kasvaa ennen lehtiversoa.

Koko: 20 - 40 cm

Kasvupaikka: Lehdot, puronotkot, lehtokorvet, tunturiniityt.

Levinneisyys: Yleinen koko maassa.

Piensienet:

Muuta:

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Lehtokorte on alueella yleinen ja paikoin runsas kasvi.

Sen löytää parhaiten lehdoista ja lehtomaisilta kankailta muiden lehtokasvien seurasta, jolloin se saattaa olla yleisin korte. Karuilta mailta se puuttuu kokonaan eikä kasva siellä pienialaisissa lehdoissakaan.

Kasvi jää helposti huomaamatta sekoittuessaan muihin kortteisiin, etenkin peltokortteeseen.

Kirjallisuustiedot

- Kuitunen, T. 1987: Eräiden lehtokasvien levinneisyydestä Luopioisten Padankoskella. - Talvikki 11: 62-73.

 
    equisetum pratense   equisetum pratense