Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 

Paatsaman-heinänruoste
(Puccinia coronata)

LC
  Lajisivulle Etusivulle Ohjeet ja selitteet Päivitys: 24.3.2020
 
 

Puccinia coronata

 

Puccinia coronata

 
 

Lajikuvaus

Kuvaus: Paatsaman-heinänruoste kuuluu kantasienteen kaareen ja ruostesienten luokkaan. Sukuun kuuluu Suomessa n. 150 lajeja, jotka loisivat ruoho- ja heinäkasveilla. Maailmanlaajuisesti suvun sienilajeja on tuhansia.

Ruoste muodostaa paatsaman lehtien alapinnalle lehtiruoteihin, kukkiin ja niiden periin alkukesästä oranssinpunaisia helmi-itiöpesäkkeitä, jotka käpristävät kasvinosia voimakkaasti ja lopulta sairaat lehdet varisevat pois (kuvat 1 ja 2).

Sienen myöhemmät kehitysvaiheet esiintyvät monenlaisissa heinissä. Lehdissä ja korsissa näkyy pitkulaisia ruskeita kesäitiöpesäkkeitä viivoina tai pilkkuina. Myöhemmin kehittyy mustia talvi-itiöitä samoihin paikkoihin. Ne yhdistyvät usein mustiksi viivoiksi (kuvat 3 ja 4).

Heiniltä nämä voidaan erottaa lajilleen vain tutkimalla itiöitä mikroskoopilla, joissa tällä lajilla on kruunumainen muodostuma (coronata).

Levinneisyys: Ruoste on yleinen koko maassa.

Muuta: Kosmopoliitti. Aiheuttaa vahinkoa viljoille.

 

Sienen löytöpaikoista Luopioisissa

Paatsaman-heinänruoste on yleinen piensieni Luopioisissa.

Paatsama on melko yleinen pensas monenlaisilla kasvupaikoilla, rannoilla, soilla, korvissa ja pientareilla. Myös sienen isäntäheinät ovat yleisiä.

Ruoste esiintyy yleensä runsaana alkukesästä ja silloin näkee hyvin usein sienen runtelemia kasveja. Ruoste on hyvin helposti huomattavissa. Heinillä ruostetta esiintyy runsaimmin keskikesästä loppukesään ja se on usein hyvin runsas. Eri lajeja en ole erotellut toisistaan.

Kuvat 1 ja 2 on otettu paatsamapensaasta Padankoskelta. Kuvat 3 ja 4 on otettu Luopioisten vanhan Pappilan puutarhasta kerätyltä niittyjuolalta (Elymus repens).

 
 

Isäntäkasvien muita piensieniä

Paatsamalta on tavattu myös kotpipaatsamanhärmä (Erysiphe divaricata), joka on yleinen piensieni Luopioisissa.

Isäntäheinillä esiintyy useita ruosteita esim. happomarjan-heinänruoste (Puccinia graminis), akileijan-röllinruoste (Puccinia agrostidis), kastikanruoste (Puccinia pygmaea), ängelmän-vehniönruoste (Puccinia persistens) ja viljanruoste (Puccinia striaeformis).

Yleisenä esiintyy myös torajyvä (Claviceps purpurea) sekä yleinen heinänhärmä (Blumeria graminis) ja heinänmustasieni (Phyllachora graminis).

Lisäksi isäntäheinillä esiintyy erilaisia nokia (Ustilago sp.).

 

Löydettyjä isäntäkasveja

Helmi-itiövaiheen (I-vaihe) isäntäkasvi on

Suom. nimi Latin. nimi Luopioinen Sienen yleisyys
Korpipaatsama Rhamnus frangula
X
Yleinen

II ja III-itiövaiheen isäntinä toimivat useat heinälajit, esim:

Niittyjuola (Elymus repens) Luhtarölli (Agrostis canina)
Nurmirölli (Agrostis capillaris) Kaura (Avena sativa)
Metsäkastikka (Calamagrostis arundinacea) Hietakastikka (Calamagrostis epigejos)
Viitakastikka (Calamagrostis canescens) Nurminata (Festuca pratensis)
   

Ruostetta esiintyy heinissä yleisenä ja joskus hyvinkin runsaana. Eri viljaruosteiden esiintymistä heinillä Luopioisissa ei ole selvitetty.

 
  Puccinia coronata   Puccinia coronata