Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
 

Etusivu

  Tervetuloa Luopioisten
kasvisivuille!
 

Sivusto päivitetty: 11.4.2020
Lisäys: Uusittu piensieniosio kokonaan, myös kasvisivujen linkit on uusittu

 

Tämä sivusto on syntynyt vuosikymmenien retkeilyn tuloksena. Olen kolunnut Luopioisten metsät, pellot, rannat ja suot läpikotaisin merkiten muistiin löytämiäni kasveja. Samalla tietous on lisääntynyt myös muista eliöryhmistä, etenkin sienistä. Näiden sivujen teon aloitin vuonna 2010. Vuosittain olen päivittänyt ne uusilla havainnoilla. Systemaattista putkilokasvien ruutukartoitus on tehty loppuun kesällä 2016. Havainnot ja retkillä kerätyt tuhannet näytteet on kirjattu paitsi näille sivuille niin myös eri museoiden kasvikokoelmiin.

Lämmin kiitos kaikille, jotka ovat auttaneet minua tässä työssä.

Erityisen suuri kiitos havintojen taltioinnista ja karttojen työstämisestä Helsingin kasvimuseolle!

Luopioisten sijainti Suomessa näkyy allaolevasta kartasta (EH, Pir2a).

 

Vasemmanpuoleisesta palkista pääsee eri lajiryhmien sivustoille. Alla olevan taulukon linkeistä voi siirtyä suoraan lajilistoihin:

Putkilokasvit 758 lajia
  Kaikki lajit (suomi)
  Kaikki lajit (latina)
  100 tavallisinta
  Vieraslajit
  Karkulaiset, jäänteet
  Talventörröttäjät
  Satunnaislajit
Sammalet 585 lajia
  Luopioisten lajit (396)
  50 tavallisinta
  Muita sammalia (189)
   
Jäkälät 247 lajia
  Luopioisten lajit (221)
  50 tavallisinta
  Muita jäkäliä (26)
Piensienet 208 lajia
  Lajit

Otan edelleen vastaan alueella liikkuvien havaintoja! Ne voi ilmoittaa minulle puhelimella (0407017412) tai sivuilla olevan sähköpostiosoitteen (info(at)luopioistenkasvisto.fi) avulla. Pyrin käymään paikan päällä varmentamassa havainnot.

Tuomo Kuitunen

 

Luopioisten pohjakartta

Pohjakartassa (vuodelta 2014) tumma harmaa väri tarkoittaa sitä, että sellaiset ruudut on kartoitettu kattavasti. Vaalea väri tarkoittaa sitä, että siellä on vain käyty, ne ovat rajaruutuja tai ruutu on kokonaan tekemättä.
Luvut kartan laidoilla ovat koordinaattilukuja, jotka on perus- ja maastokarttoihin merkitty punaisella värillä ( ns. KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto).