Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Lepikkolaakasammal
(Plagiothecium latebricola)
NT*
  Lajisivulle Etusivulle Ohjeet ja selitteet Päivitys: 13.2.2018
 
 

 

plagiothecium latebricola

 
plagiothecium latebricola  
 
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Lepikkolaakasammal kuuluu laakasammalten (Plagiotechiaceae) heimoon. Samaan sukuun kuuluu 11 joskus hyvin vaikeasti toisistaan erotettavaa lajia. Varsi haaraantuu tyveltä ja haarat ovat pystyjä. Lehdet ovat lähes keskisuonettomia, symmetrisiä, tasaisesti suippenevia ja ehytlaitaisia. Lehden kärjessä soluja, joista muodostuu monisoluisia ja pitkulaisia itujyväsiä (kuva 2a).

Koko: Hyvin pienikokoinen sammal (n. 1 cm), muodostaa yhtenäisiä peitteisiä kasvustoja.

Kasvupaikka: Sammal kasvaa tervaleppäkorvissa, purojen partaalla, puiden tyvellä ja juurilla, lahopuulla ja kannoilla, myös hiirenporrasmättäiden tyvellä.

Levinneisyys: Melko harvinainen Etelä-Suomessa, hyvin harvinainen pohjoiseen päin siirryttäessä.

Muuta: Taantunut ojien perkauksen ja metsätalouden seurauksena.

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Lepikkolaakasammal kuuluu lehtisammaliin ja on harvinainen sammal Luopioisissa.

Sammalta on löydetty kymmeneltä paikalta, mutta pienuutensa vuoksi se on saattanut jäädä myös huomaamatta. Kyynärön kosken partaalla se kasvaa lahopuulla aivan veden rajassa. Kuohijoen kasvupaikka on Sahanojalla, jossa sitä on myös lahopuulla. Kummassakaan paikassa sammal ei ole runsas. Kolmas paikka löytyi kesällä 2013 Padankosken Leppäjärveltä myöskin lahopuulta. Kasvusto oli niukka. Kesällä 2015 kasvia löytyi myös hyvin niukalti Karivuoren juurelta aivan Kangasalan rajalta, sekä Aitoon Kuohujärveltä.

Kuvat on otettu mikroskooppikuvina n. 0,5 cm:n versosta Kyynäröltä kerätystä näytteestä.

Maastotuntomerkki: Lehden kärjen itujyväset (luppi!).

Vertaa seuraaviin

 
    plagiothecium latebricola   plagiothecium latebricola