Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Euroopanormio
(Pilularia globulifera)
EN
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 18.3.2019
 
 

 

pilularia globulifera

   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Ornio on monivuotinen vesisanikkainen, jonka verso on pitkä, suikertava, haarova, lankamainen ja nivelistä juurehtiva, lehdet ovat äimämäisiä ja aluksi kierrekärkisiä, itiöpesäkkeet sijaitsevat lehtihangoissa, mutta ovat harvinaisia.

Koko: 4 - 15 cm

Kasvupaikka: Kirkasvetiset karut järvet, kovalla pohjalla.

Levinneisyys: Esiintyy Suomessa vain Kukkia-järvessä.

Mikrosienet:

Muuta: Valtakunnallisesti uhanalainen (EN).

Kasvin uhanalaisuus perustuu siihen, että Kukkia-järvi on kasvin ainoa kasvupaikka Suomessa ja lajin seurannassa on todettu sen vähentyneen vesimuutosten ja -rakentamisen vuoksi.

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Ormio on alueella yleinen ja paikoin runsas vesikasvi.

Sen kasvupaikkoja ovat Kukkian hiekkapohjaiset rantavedet, joihin se muodostaa yhtenäisiä kasvustoja.

Pohjasta irronneena kasvin tapaa lähes kaikkialta Kukkialta ja tällöin se saattaa juurtua uusillekin paikoille.

Muutama kasvusto on löytynyt myös Kuohijärven puolelta järven pohjoisosista.

Kirjallisuustiedot

- Bäck, R. 1933: Pilularia globulifera L. , ny för Finlands flora. - Memoranda Soc. pro Fauna et Flora Fenn. 10: 13-14.
- Mäkirinta, U. 1964: Über das Vorkommen von Pilularia globulifera L. in Finnland. - Archivum Soc. "Vanamo" 18:3, s. 149-159.
- Häyhä, T. 2003: Uhanalaiset kasvit Kanta-Hämeessä. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 306. Hämeen ympäristökeskus. 129s.
- Kuitunen, T. 2001: Kasvihavaintoja Luopioisista (EH) vuosilta 1999-2000. - Talvikki 25: 38-42.
- Tampereen seutukaavaliitto 1985: Pirkanmaan uhanalaiset kasvit. Julkaisu B 147. - 47 s.