Header image
line decor
   ............info(at)luopioistenkasvisto.fi
line decor
    Korpinurmikka
(Poa remota)
NT
  Lajit: suomi Lajit: tieteellinen Ohje Päivitys: 1.2.2016
 
 

 

poa remota

Vertaa Korpisorsimo Hajuheinä
  Lehtotesma Koiranvehnä
   
   

Lajikuvaus

Kuvaus: Korpinurmikka on monivuotinen heinäkasvi. Sen kasvutapa on löyhästi mätästävä, tuppaat ovat pintarönsyllisiä, korsi 4-8-nivelinen, tupet leveitä ja litteitä, röyhy on pitkä, nuokkuva ja haarat ovat siirottavia.

Koko: 80 - 150 cm

Kasvupaikka: Kosteat lehdot, puronvarret.

Levinneisyys: Harvinainen Etelä- ja Keski-Suomessa.

Piensienet:

Muuta:

 

 

Kasvin löytöpaikoista Luopioisissa

Korpinurmikka on alueella melko harvinainen ja harvinaistunut kasvi.

Se vaatii rehevää, varjoisaa ja kosteaa maaperää kasvupaikakseen. Sen löytää lähteisistä korvista, puronotkoista, metsäojista ja lähteiköistä. Se on harvinainen eikä millään kasvupaikallaan kovin runsas.

Lehtosorsimosta, joka kasvaa samoilla kasvupaikoilla, sen erottaa erityisesti litteästä korresta ja sen tyvestä.

Korpinurmikka on vaatelias kasvi, jonka seurana yleensä on muitakin hienoja lehtokasveja, kuten esim. lehtomatara, lehtopalsami, velholehti, suokeltto.

Kirjallisuustiedot

- Kuitunen, T. 1987: Eräiden lehtokasvien levinneisyydestä Luopioisten Padankoskella. - Talvikki 11: 62-73.
- Vauhkonen, M. 2003: Päijät-Hämeen uhanalaiset ja silmälläpidettävät putkilokasvit. - Alueelliset ympäristöjulkaisut 326. Hämeen ympäristökeskus. 98s.